Typy i sposoby zbierania sygnałów biologicznych z człowieka

Podczas szkolenia słuchacze dowiedzą się czym są i jakie są typy sygnałów bioelektrycznych. Poznają Państwo również podstawowe terminy oraz narzędzia związane z analizą sygnałów. Podczas kursu będziemy pracować nad wyświetlaniem oraz analizą syntetycznych sygnałów oraz rzeczywistych sygnałów wczytanych z pliku. W drugiej części wykonamy samodzielnie pomiar EKG, EMG, GSR, odszumimy sygnały i następnie stworzymy proste klasyfikatory pozwalające na wyznaczenie takich parametrów jak puls czy czas i siła ruchu mięśnia.