Cardio Technology Sp. z o.o. 

Nasza Wizja:
Poprawa zdrowia ludzi poprzez wysokiej jakości rozwiązania technologiczne, edukację i podnoszenie świadomości zdrowotnej

Cele naszej organizacji: 
Wypełnienie luki między urządzeniami do noszenia a urządzeniami medycznymi. Dostarczenie użytkownikom zupełnie nowej jakości urządzeń do noszenia z dokładnością medyczną